Ouders en kinderen

shutterstock_174215861puzzel

Ouders en kinderen


 
We kunnen je kind individueel begeleiden als het hoogbegaafd is en problemen ervaart in het basisonderwijs en/of thuis, waardoor het niet volledig tot zijn of haar recht komt. Hierbij kun je denken aan sociaal-emotionele problemen, onderpresteren, motivatieproblemen en als hij of zij hiaten in de leerstof heeft opgelopen. Allereerst zullen we een vrijblijvend oriënterend gesprek voeren van ongeveer een half uur, waarin we kijken wat we kunnen betekenen. Tijdens dit gesprek bespreken we kort de huidige situatie en vertellen we wat we kunnen doen.

 

Begeleiding ouders

Daar sta je dan. Het begaafdheidsonderzoek van je kind geeft aan dat het in staat is op hoogbegaafd niveau te functioneren. In sommige gevallen doet je kind dat niet of loopt hij of zij tegen frustraties aan door onvoldoende lesstofaanbod. Je wilt graag in gesprek met de school, maar dat lukt niet goed. Dat kan te maken hebben met het feit dat de school de hoogbegaafdheid niet ziet, dat de leerkrachten onvoldoende kennis of kunde hebben met betrekking tot dit onderwerp of dat de communicatie stroef verloopt.
Ook als er nog geen begaafdheidsonderzoek heeft plaatsgevonden kan je vragen hebben over de prestaties of het welzijn van je kind. Soms is het gewoon prettig om een deskundige om raad te vragen of om iemand aan te laten schuiven bij een gesprek op school. Communicatie met de school over het onderwijs van je kind is essentieel voor je kind: hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich over het algemeen pas op het emotionele vlak als er voldaan is aan de cognitieve leerhonger.

 
We adviseren graag bij de volgende zaken:

  • Hulp bij het zoeken naar het juiste lesaanbod (waaronder compacten en verrijken).
  • Hulp bij de communicatie met school.
  • Individuele coaching van de leerkracht in de begeleiding van het kind.
  • Begeleiding bij het aanleren van vaardigheden, zoals werken met een plan, doorzetten en leren leren.
  • Alle vragen en uitdagingen waar je als ouder verder tegenaan loopt.


 

Tarieven

Individuele begeleiding: € 60,- per uur. Dit is inclusief materiaal, voor- en nawerk.

Bijzondere werkzaamheden: € 15,- per 15 minuten. Bijvoorbeeld extra schoolbezoeken, telefoongesprekken en extra tussentijds overleg.