shutterstock_288233360 jongetje voorkant

Over ons


 
‘Plusonderwijs’ moest de naam worden van onze praktijk, want onderwijs voor hoogbegaafde kinderen moet anders zijn dan het reguliere onderwijs. Er is zoveel meer dan taal, rekenen en lezen op de basisschool. Uitdagend leren, dat is wat wij hoogbegaafde kinderen willen bieden. Leren uitdagen is iets waar we zelf de laatste jaren erg mee bezig zijn geweest: hoe kunnen we er voor zorgen dat die hoogbegaafde kinderen worden uitgedaagd? Wat heeft een school, of beter nog, de leerkracht daarvoor nodig?

 

Doel en ontstaan van Plusonderwijs

Wij hebben Plusonderwijs opgericht met de doelstelling hoogbegaafde kinderen gelukkiger te maken. Dit willen we doen door advies, begeleiding en scholing te geven aan mensen die met hoogbegaafde kinderen te maken hebben, ouders of leerkrachten, maar we richten ons ook op het hoogbegaafde kind zelf: in een plusklas kunnen zij beter tot hun recht komen, peers ontmoeten en op een manier leren die bij hen past. Er zijn nog veel scholen waar (nog) niet voldoende aandacht is voor deze kinderen. Met Plusonderwijs willen wij een aanbod voor alle hoogbegaafde kinderen mogelijk maken, want ieder kind verdient het om blij naar school te gaan en goed in zijn of haar vel te zitten.

Plusonderwijs werkt met hoogbegaafdheidspecialisten die door studie en zeer veel praktijkervaring weten wat een hoogbegaafd kind nodig heeft in het onderwijs. We hebben ervaring met het scholen van teams, coachen van individuele leerkrachten en vormgeven van beleid op het gebied van hoogbegaafdheid. Tevens hebben we verschillende plusklassen en voltijds hoogbegaafdenonderwijs opgezet en begeleid.FullSizeRender

Over Carolien Tamminga-Brinkman

Ik ben Carolien Tamminga-Brinkman, getrouwd en moeder van drie kinderen. Na de PABO heb ik de opleiding Remedial Teaching afgerond. Sinds 2002 ben ik werkzaam als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Als remedial teacher heb ik vooral met kinderen gewerkt die hulp nodig hadden omdat ze moeite hadden met de leerstof. Toen ik het aanbod kreeg om met kinderen te gaan werken die juist meer aankonden, vond ik dat een leuke uitdaging. Juist ook deze kinderen moeten goed begeleid worden. In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat kinderen die zich erkend voelen en uitgedaagd worden op hun niveau zich fijner voelen, gemotiveerder zijn en met meer plezier naar school gaan. Ik hoop dat ik samen met mijn collega Ivonne veel kinderen, ouders en leerkrachten kan helpen door mijn kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid.
 

Over Ivonne Twigt

Ik ben Ivonne Twigt en woon in Oosterbeek. Ik heb drie kinderen waarvan de jongste op het speciaal onderwijs zit. Sinds 2007 werk ik in het basisonderwijs en sinds 2012 ook in een plusklas. Voordat ik het onderwijs inging deed ik iets heel anders. Na mijn studie communicatie ging ik werken als marketeer in de evenementen- en beurzenorganisatie. Heel leuk en een tijd waarin ik veel gereisd heb. Toch knaagde er iets. Ik had weinig voldoening van mijn werk en zocht naar meer diepgang. In 2003 ben ik de verkorte PABO-opleiding gaan doen. Werken met kinderen is bijzonder, omdat ze allemaal verschillend zijn, verschillende behoeftes hebben en graag willen leren. Het blijft na al die jaren mooi om te zien dat ik daar een steentje aan kan bijdragen. Intussen heb ik er door alle werk-, studie- en ervaringskennis vertrouwen in dat ik samen met collega Carolien kan bijdragen aan het welzijn van hoogbegaafde kinderen en de professionalisering van leerkrachten, directies en bestuur met betrekking tot hoogbegaafdheid.

 

 

Partners

De samenwerking met verschillende specialisten (orthopedagoog, GZ-psycholoog, therapeut, remedial teacher) is van belang om kinderen, ouders en scholen zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden. Indien nodig kunnen zij extra zorg bieden.
 

 
h-advies_0_0

 

Bloemers Zorg voor onderwijs

  • Remedial teaching
  • Cursus ‘Goed voorbereid naar het VO’
  • Cursus ‘Snel leren = leuk leren’
  • Huiswerkbegeleiding

Website: www.bloemers-rt.nl

header_kindenmeer

Kind & meer

Praktijk voor gezin en opvoeding.

Website: www.kindenmeer.nl