Plusklas

shutterstock_238623685

Plusklas


 
De plusklas is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die iets meer willen of nodig hebben. Méér plezier, méér uitdaging, méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken en leren.

 

Waarom een plusklas?

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak behoefte aan omgang met andere ontwikkelingsgelijken. In de plusklas kunnen de kinderen samenwerken en spelen met kinderen die vergelijkbare ervaringen hebben.
In de plusklas van Plusonderwijs leren hoogbegaafde kinderen hoe ze inzicht krijgen in hun eigen denkproces. Dit is van groot belang, omdat hun manier van denken verschilt met die van andere kinderen, wat kan leiden tot frustratie en onzekerheid. Stoeien met de stof is voor hen belangrijk om zo tegen grenzen van hun denken en leren aan te lopen. Juist dan leren ze!

 

Het programma van de plusklas

Plusonderwijs maakt gebruik van de door het CBO (Centrum Begaafdheidsonderzoek) ontwikkelde en wetenschappelijk onderzochte methode. In deze methode wordt het praktische, het analytische en het creatieve denkvermogen aangesproken.
Tijdens de lessen ligt de nadruk op leren leren, op zelfreflectie, op leren doorzetten en op samenwerken. De kijk op mindset, namelijk gefixeerde of flexibele mindset, is een belangrijk onderdeel van de lessen. Verder komen zaken als leren presenteren, filosoferen, debatteren, creatief denken en mindmappen aan bod. Hierbij maken we gebruik van uiteenlopende leermiddelen en methoden.

 

Praktische informatie

  • De plusklas vindt plaats onder schooltijd. Je kind moet toestemming van school hebben om te mogen deelnemen.
  • Het is een pre, maar niet noodzakelijk dat de hoogbegaafdheid is aangetoond door diagnostisch onderzoek.
  • Groepsgrootte: minimaal drie kinderen, maximaal acht.
  • Leeftijd: groep 4 t/m 8
  • Tijden: één keer per week op maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur (behalve in de schoolvakanties).
  • Locaties: Oosterbeek en Arnhem (zie onze contactpagina).
  • Tarief: € 50 per keer, inclusief materiaal, rapportage.
  • Intakegesprek: € 50. Bij aanmelding wordt dit bedrag verrekend.
  • Inschrijven per e-mail of telefonisch: info@plusonderwijs.nl of 06-33668876.