Scholen

shutterstock_294195554 potlodengoed

Scholen


 

Voor het kind

Coaching van hoogbegaafde kinderen in groepjes of individueel op school.

 

Voor de leerkracht

Passend onderwijs voor elk kind! Ook snelle of hoogbegaafde leerlingen verdienen aandacht, maar wat hebben zij precies nodig? Heb je misschien met een hoogbegaafde leerling te maken? Of loop je vast in het leergedrag van een leerling?
Soms is het prettig expertise binnen de school te halen. Een docent, intern-begeleider of leerkracht kan niet overal de antwoorden op hebben, zeker niet met de huidige werkdruk en het breed gedifferentieerde werkveld. We helpen de leerkracht graag verder om de situatie voor deze leerlingen te optimaliseren. Naast ambulante begeleiding en coaching van leerkrachten bieden wij training aan over hoogbegaafdheid, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: theorie, signaleren, valkuilen, onderpresteren, compacten, verrijken, mindset en materialen.

 

Beleid

De Inspectie van het Onderwijs verwacht dat alle scholen binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs een gedegen beleid hebben met betrekking tot de excellerende leerling. In het kader van Passend Onderwijs zullen niet alleen de leerlingen aan de onderkant, maar ook die aan de bovenkant onderwijs op maat aangeboden moeten krijgen. Plusonderwijs kan helpen bij het opzetten of verbeteren van het hoogbegaafdenbeleid op school.

 

Het opzetten van een plusklas

Bij dit traject gaan we samen met de school aan het werk om een plusklas op te zetten. Hierbij besteden we aandacht aan programma en materialen, begeleiding van kinderen in de plusklas, training van de leerkracht, communicatie met ouders en leerkrachten, en theorie.

 

Tarieven advies en ondersteuning

Na een intakegesprek maken we een offerte, waarin opdracht, doelstelling, data en verwachte uren worden beschreven.